Pürotehnika mõisted

PÜROTEHNIKA MÕISTED

PÜROTEHNIKA JA ILUTULESTIKU MÕISTED


Pürotehniline toode -  signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode, mille koostise üks ainerühm on efektiained, millele võib olla lisatud või mille aktiveerimiseks saab kasutada paiskaineid, mis paiskavad efektiained ettenähtud suunas;

Pürotehniline aine - aine või ainete segu, mis plahvatab või põleb õhuhapnikuta ja mille eesmärk on tekitada valgust, soojust, heli, suitsu, gaasi või muid nähtusi;

Ilutulestik - vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel;

Pürotehnilise toote valmistamine - Lõhkematerjaliseaduse tähenduses loetakse selleks igasugust tegevust, mille tulemusena valmib pürotehniline toode või mis muudab pürotehnilise toote omadusi enne selle kasutamist;

Pürotehnik - isik, kellele on väljastatud pädevustunnistus, mis annab õiguse ilutulestiku korraldamiseks. Pürotehniku pädevustunnistus peab olema isikul, kes teeb ilutulestikku IV klassi või T1 allklassi pürotehnilist toodet kasutades;

Ohutus -  seisund, mis on saavutatud õnnetuse vältimiseks ja õnnetuse korral selle tagajärgedega toimetulekuks abinõusid rakendades;

Pauguti - teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks;

Miin - efekt- ja paiskaine lendavad õhku üheaegselt (paiskaine on alati allpool). Miin koosneb ilutulestiku torust, miini kestast (tavaliselt papist), püssirohust, efektainest (tavaliselt tähekestest) ja süütenöörist. Efekti käivitab paiskaine;

Vulkaan või fontään - efekt- ja paiskaine paigutatakse omavahel segatuna torusse. Efektaine süttib torus ja väiksema jõuga paiskaine paiskab ta torust välja. Surve suurendamiseks kasutatakse sageli toru otsas düüse;

Ilutulestiku patarei - kombineeritud toode, mis käivitub ühe süütamisega. Patareis ühendatakse mitu ilutulestiku toru ehk elementi. Näiteks ühes tootes võivad olla vulkaan, rooma küünal, miin või pommid. Patarei toimib vastavalt torude ühendamise järjekorrale. Patarei tuleb kindlasti toestada ja veenduda, et ta ei kukuks ümber;

Rakett - raketi lennutab taevasse raketimootor. Lennukõrgus sõltub mootori töötamise ajast. Efektainena kasutatakse sagedamini väikeseid pomme. Raketid on alati varre otsas ja vars annab tasakaalu, et rakett otse üles lendaks. Raketti lastakse toru või pudeli seest. Kui torgata vars näiteks lumme, võib rakett maapinnal lõhkeda. Raketi tulistamisel peab vars vabalt liikuma, sest rakett lendab õhku koos varrega. Kui hoida vart käes, on raske tabada hetke, millal see lahti lasta ja rakett võib käes lõhkeda. Vigase varrega raketti ei tohi kasutada!

Torupomm – süütenööri süütamisel viib paiskelaeng torust pommi õhku. Viitsütik tagab õhus pommi paiskelaengu õigeaegse süttimise. Torupomm tuleb kindlasti enne laskmist toestada ja veenduda, et ta ei kukuks ümber;

Rooma küünal - tulistab ühest torust palju laenguid. Neid võib olla erinevat värvi, nad võivad vilistada, pragiseda või paukuda. Ohutu kasutamise korral tuleb rooma küünal torgata tugevasti lumehange või siduda teibiga mõne tugeva eseme külge ja kontrollida, et ta ei kuku ümber. Rooma küünla süütenöör tuleb asetada alati ülespoole, sest küünal hakkab tulistama süütenööripoolsest otsast;

Tulilinnud - sädemepöörised, mis propelleri põhimõttel 10-40 meetri kõrgusele üles tõusevad. Mõned võivad õhus ka vilistada, pragiseda või paukuda. Tulilind tuleb asetada tasasele maapinnale, etiketiga pool ülespoole;

Tulerattad - keerlevad ja värvilisi sädemeid pilduvad kettad. Mõned ka vilistavad ja vahetavad värve. Tuleratas tuleb naela abil umbes 2 meetri kõrgusele posti külge kinnitada ja peale süütamist hakkab ta ennast ümber naela keerutama.